Kullanım Şartları

GamePazarı® Oyun İçi Hizmet Alım-Satım Sözleşmesi

Taraflar

1) Market : Alıcı ve Satıcı arasında köprü kurarak Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar(altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümünün aracılık hizmetlerini yürüten www.GamePazarı.com domaini üzerinde bulunan GamePazarı® isimli şirket bundan böyle bu sözleşmede Market olarak anılacaktır.

2) Satıcı : Markete Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar(altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümüyle ilgili bilgileri, resimlerin tanıtım sayfalarını yaratarak, onları müşterilerine/müşterilerimize ulaştıran her nevi 3. şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Satıcı olarak anılacaktır.

3) Alıcı : Marketten Oyun İçi Hizmet; item, char, gold bar(altın külçe/oyun parası) vb. oyun içi materyallerin tümünü teslim alacak her nevi şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır.

SATICI

1) SATICI; koyduğu OYUN İÇİ HİZMETin satıldığı taktirde, ALICI tarafından teslim alması için 1 saati olduğunu bildiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

2) SATICI; koyduğu OYUN İÇİ HİZMETin o kategoride doğru servera ait olduğunu, OYUN İÇİ HİZMET özelliklerinin sistemimize eklediği resimdekilerle aynı olduğunu, açıklamasında belirttiği tüm özellikleri eksiksiz barındırdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) SATICI; MARKETe OYUN İÇİ HİZMET resmi eklediği an, MARKET ile SATICI arasındaki köprü ve sorumluluk başlamış olur. SATICI o an hali hazırda olan OYUN İÇİ HİZMETi sattığı ana kadar geçen zaman diliminde MARKET sitesine yaptığı tüm giriş(login) lerde Proxy kullanmadığını, MARKET sitesine bilgi olarak girdiği adresin dışında bir adresten giriş yapmadığını, OYUN İÇİ HİZMETi teslim etmek üzere oyuna soktuğu karakterinde de bu kurallara uyduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.

4) SATICI; OYUN İÇİ HİZMETi MARKET sitesine eklediğinde cep telefonundan ONAYLI üye olmak zorundadır. Cep telefonu onaylı olsun olmasın OYUN İÇİ HİZMETin satıldığı an arandığından en hızlı şekilde login olarak OYUN İÇİ HİZMETi teslim etmek zorundadır. Bu süre 1 saati geçemez.

5) SATICI; MARKET sitesine resmini koyduğu OYUN İÇİ HİZMETi MARKETe bildirmeden dışarıdan(MARKET dışından) herhangi bir şirket ya da 3. şahısa kiralayamaz veya satamaz.

6) SATICI; MARKET item ilanının ardından geçen sürede fiyat değişikliği, resim değişikliği, özellik, açıklama de rebirt, unige + gibi şuan buradan söz edilmeyen herhangi tüm değişikliklerden MARKETi haberdar etmek zorundadır.

7) SATICI; OYUN İÇİ HİZMETini bir şekilde kaybeder ya da elinde olmayan nedenlerden çaldırırsa bunu MARKETe anında bildirmekle yükümlüdür.

8) SATICI; MARKETe verdiği ilandaki OYUN İÇİ HİZMETi kendi sitesi dahil MARKET dışında herhangi bir başka siteden, forum veya forumlardan e-posta yoluyla, anlık ileti programlarıyla, telefonla, el altından, oyun içinden ilan ve tanıtımını yapamayacağını ve satamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) SATICI; ilanla ilgili bilgilerini kendisine MARKET tarafından uyarı gitsin, gitmesin her 14 günde bir MARKET sitesine giriş yaparak(login olarak) OYUN İÇİ HİZMETteki bilgilerinin güncel olduğunu onaylamak zorunda olduğunu, aksi halde iteminin sorgusuz, sualsiz yayından kaldırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10) SATICI; OYUN İÇİ HİZMETi sattığı andan itibaren 30 gün boyunca OYUN İÇİ HİZMETin çalıntı çıkması ya da illegal olması gibi nedenlerden kullanıcı üzerinden oyun yöneticileri tarafından geri alınması ve/veya kullanıcının karakterinin banlaması gibi tüm durumlardan doğrudan sorumlu olup, maddi manevi tüm mağduriyeti karşılayacağını, SATICI MARKET sitesine verdiği tüm şahsi bilgilerinin mahkeme sürecini hızlandırması açısından adli makamlarla ivedi şekilde paylaşılacağını bildiğini ve razı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11) SATICI; MARKETe koyduğu OYUN İÇİ HİZMETlerin satılmasından elde edilen gelirin %100 ünün MARKET hesaplarına geçirileceğini item tutarına göre sitenin belirlemiş olduğu komisyon tutarını ve belirlenen yüzdesini (% 20, %15, %12, %10) kesintiye uğradıktan sonra kendi banka hesaplarına gönderileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. MARKET, komisyon oranını işbu sözleşmede bahsedilen diğer taraflara bildirmeksizin değiştirme hakkını elinde tutar.

12) SATICI; güvenlik ve gerekli incelemeler adına gerektiği durumlarda parasının 72 saate kadar MARKET hesaplarında tutulacağına, MARKET tarafından istenen kimlik fotokopisi, ikametgah, sabit bir telefon, cep telefonunun kendisine ait olduğunu kanıtlayan sahiplik belgesi vs. evrakları anında temin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) SATICI; koyduğu OYUN İÇİ HİZMET ile ilgili çıkabilecek tüm sorunlarda ürünü satıldığında: telefonuna, mail adresine ulaşılamaması, OYUN İÇİ HİZMET ilanındaki değişikliklerde site ilanını güncel tutmaması, banlandığı durumlarda OYUN İÇİ HİZMET ilanına güncelleme uygulamaması, yanlış server, yanlış OYUN İÇİ HİZMET, yanlış açıklama ve yanlış resim gibi durumların tamamından sorumlu olması nedeniyle, MARKET tarafından SATICI notunun (kategori/sınıf) düşürüleceğini, eski ve yeni tüm ilanlarının güvensiz olarak kabul edilebileceğini ve gerektiği durumlarda 1 ay ya da sınırsız süreyle siteye yeni ilan vermesinin MARKET tarafından engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14) SATICI; kendi hesabı dışında, başka bir kullanıcı hesabı ile (arkadaşı, ortağı) sisteme asla login olamayacağını, bu durumdaki tüm mağduriyetten 2 ismin de birlikte sorumlu olduğunu her 2 şahıs da kabul, beyan ve taahhüt eder.

15) Oyunda zaman zaman oluşan aksaklıklar sonucunda GM(Game Master)ler tarafından belli bir zamana geri alma(rollback) işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda SATICInın bize herhangi bir tarih ve zamanda sattığı ve parasını tahsil ettiği bir OYUN İÇİ HİZMET; oyun geri bir zamana döndürüldüğü için SATICIya (SATICI karakterine) oyun yöneticileri tarafından gayrı ihtiyari geri veriliyor. SATICI bu durumda OYUN İÇİ HİZMETi MARKETe geri teslim etmez ise yasal olarak dolandırıcılık sıfatıyla hakkında dava açılacaktır. Bu anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.

16) SATICI; Emanete bıraktığı ve muhtemelen dupe ya da stolen olan iteminin silinmesi, rollback (geri döndürme) e maruz kalması, emanete bıraktığı charın banlanması durumunda sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17) SATICI; Emanete bıraktığı itemin MARKET tarafından ALICIya çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilememesinden dolayı itemini geri almakla yükümlüdür. Almaması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerden SATICI kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18) SATICI; MARKET?e ilana bıraktığı mobil oyun hesap(account, köy satışları,)larının, anlatılan özelliklerin TAMAMINA uyduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19) SATICI; MARKET?e ilan bırakırken karşısına çıkan varyasyon(değişik biçim, varyete, çeşitlilik)ları doğru girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20) SATICI; MARKET?e satılmak üzere bıraktığı ilan yayına alındığı andan itibaren mobil oyunlardaki karakter, hesap veya köyünde olumlu-olumsuz, pozitif-negatif hiçbir değişim gerçekleştirmediğini ve/veya oynamadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

21) SATICI; MARKET?e satılmak üzere bıraktığı ilandaki mobil oyun hesap(account, köy satışları,)larını daha önce hiçbir aygıta taşıma(transfer)dığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

22) SATICI; MARKET?e satılmak üzere bıraktığı ilandaki mobil oyun hesap(account, köy satışları,)larından elde edilen paranın tamamının MARKET banka hesaplarında güvenlik amaçlı havuz sistemine aktarılarak 24 ila 240 saat arasında bekletileceğini, bu süre zarfından faiz alamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

23) SATICI; MARKET?e satılmak üzere bıraktığı ilandaki mobil oyun hesap(account, köy satışları,)larındaki hesaplarını ALICI satın almışsa hiçbir şekilde(parasını iade etse dahi) geri alamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

24) SATICI; MARKET?e satılmak üzere bıraktığı ilandaki mobil oyun hesap(account, köy satışları,)larının bir alıcıya satılması halinde MARKET?e şu bilgi, belge, videoları vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder: a) Doğru ve geçerli bir cep telefon numarası.(MARKET gerektiği durumlarda bu telefonun satıcının ismine kayıtlı olma şartını koşabilir.) b) Sitedeki isim soy ismiyle birebir uyuşan bir kimliğin renkli fotokopisini MARKET?e bırakmakla yükümlüdür.

c) SATICI istendiği takdirde doğru kimliğe sahip olup olmadığının kanıtlanması için CANLI VİDEO BAĞLANTISI yoluyla ekrana kimliğini göstermekle yükümlüdür. d) SATICI mobil hesaplarını bağladığı Google, Google+, Gmail hesaplarını hiçbir nedenle Google ile yazışarak geri almayacağını aldığı takdirde 5000 $ (Beşbin Amerikan Doları) tazminat ödemekle yükümlüdür.

e) SATICI istendiği takdirde kendisine gönderilen bu sözleşmeyi ıslak imza ile imzalayarak MARKET?e kargo yoluyla göndermekle yükümlüdür. f) MARKET gerektiği durumlarda SATICI?dan ikametgahın orijinalini posta veya kargo yoluyla adresine isteyebilir; SATICI göndermekle yükümlüdür. g) MARKET gerektiği durumlarda SATICI?dan kefil(garantör) bulmasını isteyebilir; SATICI bunu temin etmekle yükümlüdür.

h) SATICI; MARKET istediği takdirde teminat senedi bırakmakla yükümlüdür. Teminat senedi mobil oyunlardaki hesap(account) tutarından fazla olamaz.

25) SATICI; MARKET?e satılmak üzere bıraktığı Ring?in açıklamadaki özelliklere harfiyen uyduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ringi satın aldığında kontrol etmesi için 10 dakika zamanı olacaktır. Süre sonunda ALICI onay vermez ve Ring?de olumsuz bir durum olduğunu belirtir ya da belirtilenden farklı bir ürün teslim aldığını bildirirse RİNG bozma masrafı SATICI tarafından karşılanır. Çöpten alınması için bırakılan itemler ücretlendirme kapsamına girmezler, eğer itemli char satıyorsanız öncelikle bu itemleri bize teslim edersiniz daha sonra karakteri ring haline getirip ikinci bir işlemle ringi teslim edersiniz. Çöpte item olduğu iddiaa edilen ilanlar onaylansa bile içerisinden item çıkmama durumunda firmamız sorumlu değildir.Ayrıca işlem, ?SATICI tarafından iptal edildi? olarak işaretlenir ve SATICI hanesine olumsuz puan olarak düşer.

26) SATICI; siteye OYUN İÇİ HİZMET resim/resimleri eklerken MARKET farklı bir domain ya da sonucu üzerinde bu resimleri barındırabilir. SATICInın resmin doğruluğu üzerindeki sorumluluğu ve tüm sözleşme kuralları bu tıpkı MARKET sunucusuna yüklüyormuşcasına aynen geçerlidir.

27) SATICI; sitedeki CS:GO ve PUBG Skin ilanı otomatik yayınlama ve teslimat hizmeti olan MrRobot?a Emanet?i kullandığı an şartlarını kabul etmiş sayılır. Bu maddedeki haklarımızdan feragat etmemek kaydıyla, MrRobot?a emanet edilen herhangi bir oyun veya bu oyuna ait oyun içi ürünlerin emanet edildiği MrRobot envanterlerinde ban, hesapların boşaltılması, bug v.b. oluşabilecek olumsuz durumlarda GamePazarı sorumlu değildir ve SATICI teslim ettiği skinlerin akıbetleri hakkında GamePazarı?i mesul tutamaz.

28) SATICI; sitedeki CS:GO Skin ilanı otomatik yayınlama ve teslimat hizmeti olan MrRobot?a Emanet?i kullandığı an %10 kesinti ile kendisinden komisyon ücreti alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI

1) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi teslim aldığı andan itibaren sorumluluk kendisindedir. Ban, hack ve silinme gibi durumlarda , MARKETi sorumlu tutamaz.

2) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi satın aldığı an MARKET SATICIya ulaşmaya çalışacaktır. ALICI; SATICIya ulaşılması için geçen süre 6 saati dolmadan üründen cayamaz ya da değiştiremez. 6. saat sonunda iptal kararı ya da 24. saate kadar bekleme hakkı tamamen ALICI?ya aittir.

a) CS:GO ve DOTA2 skin satışlarında ALICI; SATICIya ulaşılması için belirlenen süre 1 saattir. 1 saati geçen tüm işlemlerde iptal kararı ya da 24. saate kadar bekleme hakkı tamamen ALICI?ya aittir.

3) ALICI; OYUN İÇİ HİZMETi trade/ticaret ile MARKET taşıyıcı charı üzerinden MARKETin nick verdiği o anki herhangi bir ID alabilir. Kendi charı üzerine geçmek üzere gördüğü an OYUN İÇİ HİZMETi bizimle canlı destekten yazışarak onaylamadan teslim edilmez. Bu onaydan sonra ALICI: "OYUN İÇİ HİZMETi almadım." ya da "Aldığım OYUN İÇİ HİZMET bu değildi." dese dahi OYUN İÇİ HİZMET ALICI sorumluluğu kendisine geçmiştir. MARKETe geri teslim edemez.

4) ALICI; kendi hesabı dışında, başka bir kullanıcı hesabı ile (arkadaşı, ortağı) sisteme asla login olamayacağını, bu durumdaki tüm mağduriyetten 2 ismin de birlikte sorumlu olduğunu her 2 şahıs da kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) Oyunda zaman zaman oluşan aksaklıklar sonucunda GM(Game Master)ler tarafından belli bir zamana geri alma(rollback) işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda ALICInın bizden herhangi bir tarih ve zamanda satın aldığı ve parasını tahsil ettiğimiz bir OYUN İÇİ HİZMET; oyun geri bir zamana döndürüldüğü için SATICIya(SATICI karakterine) oyun yöneticileri tarafından gayrı ihtiyari geri veriliyor. ALICI bu durumda SATICIsının OYUN İÇİ HİZMETi MARKETe geri teslim etmesini beklemek durumundadır. MARKETe bu durumdan dolayı tazminat açamaz. SATICI inisiyatif gösteremez ise, MARKET kendi ve ALICI adına yasal haklarını arayacaktır. Bu anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.

MARKET 1) Yukarıdaki şartlara uyulmaması halinde doğabilecek ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri MARKET adına yetkilidir.